Alle projecten

De Korenaer

De Korenaer Deurne is dé school voor jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan.

Wij kijken met een positieve blik naar onze leerlingen en doen er alles aan om hun talenten tot bloei te laten komen. Op de Korenaer ontwikkelen leerlingen niet alleen hun (vak)kennis, maar leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Samen met leerlingen en ouders zorgen wij voor de meest passende begeleiding richting vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Met respect voor de eigenheid van iedere leerling, bieden wij hem of haar het best mogelijke individuele orthopedagogische onderwijsaanbod aan. Wij werken daarbij samen met ouders en jeugdhulp. Wij zijn geduldig en trouw aan onze leerlingen. De leerlingen worden voorbereid om met een diploma of deelcertificaat de school te verlaten en veelal richting een MBO opleiding uit te stromen. Kan een leerling naar het regulier onderwijs, dan begeleiden wij deze overstap zorgvuldig en houden contact. Naast de diplomeringsroutes begeleiden we een aantal van onze leerlingen ook richting de arbeidsmarkt. Blijkt onze school om een andere reden onvoldoende passend, dan zoeken we samen met onze samenwerkingspartners naar een geschikt vervolgtraject.


VSO de Korenaer Deurne
Meester de Jonghlaan 4A
5753 RR Deurne
T: 0493 - 32 29 06
www.korenaerdeurne.nl

De Korenaer linkerzijde
De Korenaer rechterzijde
De Korenaer voor achterzijde