Alle projecten

De Rungraaf

De Rungraaf in Eindhoven biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wij helpen kinderen bij het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Onze positieve benadering en duidelijke routines zorgen voor een veilige leeromgeving met warmte, rust en structuur. Ons schoolgebouw De Avenir – waarin wij samenwerken met De Korenaer Eindhoven voor voortgezet speciaal onderwijs – is hier helemaal op ingericht. Dankzij onderwijs en begeleiding op maat kunnen kinderen bij ons hun talenten en zelfvertrouwen ontwikkelen, op weg naar hun volgende stap.
Kinderen werken op De Rungraaf aan dezelfde doelen als op een basisschool. Wij passen ons onderwijs en onze begeleiding aan ieders leer- en ontwikkeltempo aan. Voor meer gepersonaliseerd leren zetten we ook iPads in. Wij focussen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en besteden hier de hele dag door veel aandacht aan. Dat geldt ook voor leren leren en sociaal gedrag. Naast taal, rekenen en andere kennisvakken zijn de motorische ontwikkeling en creatieve vakken natuurlijk belangrijk; zo hebben we bijvoorbeeld een aantal muziekspecialisten op school. In onze grote en eigentijds ingerichte gymzaal geven we uitdagend bewegingsonderwijs en kinderen leren ook op andere momenten op de dag ‘bewegend’, op het plein en in de klas.

Avignonlaan 11
5627 GA Eindhoven
T 040 242 8215
rungraaf@aloysiusstichting.nl
www.rungraaf.nl

Bestuurderskant De Rungraaf
Bijrijderskant De Rungraaf
Voorkant De Rungraaf
Achterkant De Rungraaf