Alle projecten

Gezinshuis 't Klopt

Gezinshuis voor jongeren met LVB (18+) en dagbesteding voor mensen met een beperking.

Wij vinden dat de “beperkten” als uniforme groep niet bestaat, ieder mens met een beperking heeft zijn eigen mogelijkheden, wensen en achtergrond. Ieder mens is uniek. Het leren door middel van vallen en opstaan, draagt wezenlijk bij tot de ontwikkeling van een mens, ook mensen met een beperking moeten de mogelijkheid krijgen op deze wijze te leren.

Onze doelgroep bestaat uit jongeren vanaf 18 jaar, met een uitzondering mogelijk. Allen hebben zij een licht verstandelijke beperking, al of niet in combinatie met de daarbij behorende problematiek. Deze problemen komen tot uiting in gedragsproblemen en leiden tot een langdurige en chronische behoefte aan gerichte ondersteuning. Wij willen ons met name richten op jongeren en jong volwassenen.

Wij werken met twee methodieken, te weten de “Gentle Teaching” volgens McGee en de “Zelfcontrolebenadering” van Jacques Heijkoop.

De Gentle Teaching is gericht op:
Het leren waarderen van elkaar.
Het aangaan van een hechte relatie met mensen die daar juist moeite mee hebben.

Beukenrodelaan 2K
3941 ZP Doorn
Jolanda Karssen (06-12838541)
Patricia Jordens (06-15950519) 
info@t-klopt.nl

Auto t Klopt
Auto t Klopt 2
Auto t Klopt 3
Auto t Klopt 4