Alle projecten

Herbergier Tiel

Het leven verder leven in de Herbergier. Dat is ons credo. Samen met een enthousiast team bieden wij persoonlijke aandacht en begeleiding bij het dagelijkse leven van de bewoners. Ondersteuning die aansluit op de behoeften van de bewoners. Dankzij het kleinschalige karakter zijn de lijnen kort, is er altijd een vast aanspreekpunt voor bewoners en familie en kunnen we focussen op datgene waar het om draait: het geluk van de bewoner.

In Herbergier Tiel hebben wij oog voor wie iemand nu is, maar we kijken ook naar de mens achter de dementie. Iedereen is waardevol en kan zichzelf zijn. Daarom passen we onze ondersteuning zoveel mogelijk aan op de levensgeschiedenis van onze bewoners. Zij zijn niet gebonden aan de medewerkersroosters, maar volgen het dagritme zoals ze dat zelf gewend zijn. Denk aan opstaan, lichaamsverzorging of bezoek ontvangen. Iedereen doet zoveel mogelijk naar eigen kunnen en in eigen tempo. Samen vormen we een groot huishouden en een veilige haven met een warme club mensen. Waar bewoners hun eigen leven blijven leiden tot hun levenseinde.

Ambtmanstraat 24
4001 MC Tiel
T 0621387235
www.herbergier.nl/tiel

Bestuurderskant website
Bijrijderskant website
Voorkant website
Achterkant website