Alle projecten

Leef Kind Swalmen

Leef Kind is een kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. Van dagopvang voor de allerkleinsten tot buitenschoolse activiteiten voor de oudsten van de lagere school. Leef Kind heeft een kind-volgende aanpak: datgene wat het kind aangeeft, is voor de ervaren pedagogisch medewerker het uitgangspunt bij de begeleiding.

In deze levensfase ontwikkelt het kind vaardigheden die bepalend zijn voor de rest van zijn leven. Vaardigheden waarmee het kind straks deelneemt aan de maatschappij. Leef Kind stimuleert het zelfbewustzijn van het kind, leert hem grip te krijgen op zijn emoties en de wereld om hem heen. Zo kan het kind uitgroeien tot een zelfstandige, mondige volwassene.

Gevaren 3
6071 BP Swalmen
Tel. 0475 – 50 50 50
www.leefkind.nl