Alle projecten

De Lommse Vennen

De Lommse Vennen biedt dagbesteding aan verschillende doelgroepen; mensen met gedragsproblemen/stoornissen (ASS,ADD,ADHD,ODD), mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking, NAH en mensen met de diagnose (jong) dementie.

De cliënt staat centraal. Niet denken in maren en bezwaren, maar kijken naar de wens en mogelijkheden van de cliënt. De cliënt ruimte geven voor ontplooiing en groei van eigenwaarde creëren. Er voor waken dat men niet in een sociaal isolement raakt en/of overvraagd wordt.

Wij werken eigenzinnig, die onvoorwaardelijke zorg nastreeft, wij begeleiden verschillende doelgroepen bij problemen op gebied van werken en/of vrije tijd. Ons doel is deze mensen een menswaardig, zinvolle en respectvolle werkomgeving te bieden in een landelijke omgeving. Cliënten het gevoel te geven zinvol bezig te zijn zodat gevoel van eigenwaarde stijgt.

Wij zijn een team van professionals die krachtig zijn verankerd in de Nederlandse samenleving. Vanaf deze basis bieden wij mensen een perspectief op een betekenisvol leven. Hierbij gaan wij uit van mogelijkheden en eigenheid van de individu. Uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt staat daar bij centraal.

De Lommse Vennen
Rijksstraatweg 43
5943 AA Lomm
www.delommsevennen.nl

De Lommse Vennen rechts
De Lommse Vennen links
De Lommse Vennen achter

Vrienden van de Lommse Vennen