Alle projecten

Privézorg Limburg

Missie
Het doel van PZL is het faciliteren van een omgeving die zo veel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënten, zodat ze hun leven zo veel als mogelijk op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. We streven naar een klantgerichte benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt.

Visie
De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de individuele cliënten en hun sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen we, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn vanzelfsprekend professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers voor nodig. PZL wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn (gast)vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

Marialaan 15
6114 CP Susteren
+31 (0)46 2020003
info@pzl.nl
www.pzl.nl

Bestuurderskant Privezorg
Bijrijderskant Privezorg
Voorkant Privezorg
Achterkant Privezorg