Alle projecten

Seniorencentrum Bollenstreek

Stichting Seniorencentrum Bollenstreek is in 2018 opgericht om (eenzame) ouderen middels een dagbesteding uit hun isolement te halen en deze ouderen te verwennen op onze dagbesteding. 

Ons centrum zet zich op verschillende dagen per week in om senioren bij elkaar te brengen en met elkaar verschillende activiteiten te organiseren t.b.v. hun geluk en welzijn. Kortom, iets terug doen voor de 'zwakkere' in onze samenleving. Senioren die onze dagbesteding komen bezoeken dienen voor het grootste gedeelte gehaald en gebracht te worden. Toch stimuleren wij deels, voor die senioren die nog redelijk ter been zijn en dicht bij onze dagbesteding wonen, om dit lopend (met eventueel de rollator) in het gezelschap van een familielid en/of een vrijwilliger te doen. Maar dit gaat helaas voor veel senioren die ons bezoeken niet op. Deze senioren halen wij thuis op en brengen we aan het eind van de gezellige dag weer thuis. Daarnaast organiseren wij ook regelmatig activiteiten buiten de dagbesteding 'Op Lis'. Te denken valt aan o.a. een rit op het strand met de strandrups-bus, een bezoek en wandeling door de Keukenhof of gewoon een gezellig kopje koffie op Kaageiland.

Saam heeft voor deze stichting een eigen seniorenbus gerealiseerd om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren. Een grote dank aan de hieronder vermelde 'vrienden van Seniorencentrum Bollenstreek', die met hun bijdrage maatschappelijke betrokkenheid laten zien en een steentje bijdragen aan het welzijn en geluk van onze ouderen en senioren!

Stichting Seniorencentrum Bollenstreek
Prinsessestraat 1
2161 RL Lisse
www.stichtingscb.nl

Seniorencentrum Bollenstreek links
Seniorencentrum Bollenstreek rechts
Bollenstreek voor achterzijde