Alle projecten

Werkvisie de Hoop

Werkvisie De Hoop is een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en biedt iedereen een passende werkplek. Voor deze missie zetten we ons dagelijks met grote betrokkenheid in.

Werkvisie De Hoop beschikt over grote diversiteit van leerwerkbedrijven. Om arbeidsvaardigheden te kunnen leren wordt veelal in opdracht van derden aan producten en diensten gewerkt. De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij een belangrijke factor. Een ander element is het aanleren van basale sociale vaardigheden, structuur, stabiliteit en toekomst-perspecief.

Dagbesteding biedt dagactiviteiten en is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele dagactiviteiten onder professionele begeleiding.

https://www.werkvisiedehoop.nl

Auto de Hoop nieuw 1
Auto de Hoop nieuw 2
Auto de Hoop nieuw 3
De Hoop voorzijde